RODO

Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest AUTONA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) przy ul. Witosa 74
  2. Z administratorem danych możesz się skontaktować poprzez adres email krzysztof.kolodziej@opoczta.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.autona.pl , telefonicznie pod numerem +48 501 580 517 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować poprzez email tlok@op.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
  5. a) w celu obsługi reklamacji dotyczącej zawartej umowy obejmującej wykonanie obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji producenta - podstawą prawną jest niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z zawarcia umowy, jeżeli dotyczy;
  6. b) w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.
  7. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom w przypadku reklamacji dystrybutorowi produktu, producentowi lub gwarantowi, w zależności od konkretnego towaru objętego uprawnieniami. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przekazywane zewnętrznemu podmiotowi prowadzącym Centrum Wsparcia Klienta.
  8. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres obsługi reklamacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.
  9. Przysługuje Ci prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Jako że Twoje dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy - przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyłeś administratorowi tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

8.Przysługuje Ci również prawo wzniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

  1. Podanie danych osobowych jest wymagane przez administratora w celu przyjęcia i obsługi odstąpienia od umowy lub reklamacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez administratora jest brak możliwości przyjęcia i rozpatrzenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub reklamacji.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl