Ramię pomocnicze do montażownicy automatycznej CASC505

Producent:
Kod produktu: CAM113/505

Ramię pomocnicze do montażownicy CASC505 – wspomagające docisk opony podczas demontażu i montażu opon zarówno w przypadku opon standardowych, niskoprofilowych oraz typu runflat

Montażownica CASC-505 przeznaczona jest do montażu i demontażu opon z felg samochodów osobowych, dostawczych oraz motocyklowych. W przypadku tych ostatnich wystarczy nabyć dodatkowe wyposażenie w postaci odpowiedniego adaptera, aby móc bez trudu zdjąć oponę motocyklową z felgi. Dodatkowe wzmocnienia oraz sześciokątny trzpień prowadzący gwarantują bezpieczną pracę w warunkach wymagających podwyższonej wytrzymałości. Przedstawiony model montażownicy charakteryzuje pneumatycznie sterowane oraz blokowane uchylne ramię główne, umożliwiające szybką i bezpieczną wymianę opon.

3,200.00  netto: 2,601.63 

Dostępność: Na zamówienie

Opis

Ramię pomocnicze do montażownicy automatycznej CASC505

Kod: CAM-113/505

Ramię pomocnicze do montażownicy CASC505 – wspomagające docisk opony podczas demontażu i montażu opon zarówno w przypadku opon standardowych, niskoprofilowych oraz typu runflat.

Ramie pomocnicze, które jest wyposażeniem dodatkowym zostało zaprojektowane, aby ułatwić montaż i demontaż opon, w szczególności opon nisko-profilowych, opon wzmacnianych typu C i opon typu run-flat.

BUDOWA

INSTALACJA

Zainstaluj stopkę stabilizującą C do korpusu ramienia A. Gdy ramię zostanie zainstalowane w maszynie, użyj nakrętki B do skontrowania stopki.

RAMIĘ POMOCNICZE OPONY NISKOPROFILOWE RUNFLAT EAN (GTIN) 5903089603320

Odłącz montażownicę od źródła zasilania powietrza i źródła zasilania elektrycznego.

Ustaw korpus ramienia A na obudowie montażownicy M, spasuj otwory montażowe w obu elementach.

Przykręć korpus ramienia do poziomej płaszczyzny obudowy montażownicy za pomocą śrub F (M10x35mm), wykorzystując przy tym podkładki sprężyste E i podkładki płaskie D. Nie dokręcaj śrub do końca, pozostaw przestrzeń pomiędzy korpusami skręcanych elementów.

Przykręć korpus ramienia do pionowej płaszczyzny obudowy montażownicy za pomocą śrub G(M10x35mm) wykorzystując podkładki sprężyste H i podkładki płaskie I. Nie dokręcaj śrub do końca, pozostaw przestrzeń pomiędzy korpusami skręcanych elementów.

Wsuń płytkę dystansową J pomiędzy korpus ramienia i obudowę montażownicy. Dokręć wszystkie śruby.

Wyreguluj pozycje stopy stabilizującej C i skontruj ustawienie nakrętką B(M16).

RAMIĘ POMOCNICZE OPONY NISKOPROFILOWE RUNFLAT Kod producenta CAM-113/505

Zainstaluj trzy ramiona B, C i D do ruchomego wózka ramienia A w sposób wskazany na rysunku.

Zainstaluj drugi sektor ramienia dwuprzegubowego E do części D w sposób wskazany na rysunku.

Przewlecz przewód pneumatyczny (8mm) Q poprzez otwór w ścianie bocznej korpusu maszyny do jej wnętrza.

Otwórz boczną obudowę montażownicy i znajdź trójnik pneumatyczny 8mm, trójnik znajduje się na głównej linii zasilania sprężonym powietrzem, rozdziela przewód dostarczający powietrze z zespołu przygotowania powietrza na dwie odrębne linie zasilające zespół pedałów sterujących i zespół ramienia głównego.

Zdemontuj trójnik i zastąp go czwórnikiem Z, w którym czwarte dodatkowe przyłącze zostanie wykorzystane do podłączenia ramienia pomocniczego.

Podłącz przewód instalacji pneumatycznej Q do czwórnika pneumatycznego Z w montażownicy.

Zamknij boczną obudowę montażownicy.

RAMIĘ POMOCNICZE OPONY NISKOPROFILOWE RUNFLAT Marka Castex

OBSŁUGA

Ramię zostało zaprojektowane do montażu opon nisko-profilowych, opon wzmacnianych typu C i opon typu run-flat, jednakże jego uniwersalna konstrukcja umożliwia pracę z każdym rodzajem kół Znacznie ułatwiając w ten sposób montaż i demontaż oraz jednocześnie zmniejszając ryzyko uszkodzeń opony i felgi.

DEMONTAŻ OPONY

Zainstaluj koło na stole montażownicy, upewnij się, że stopka opony jest odklejona od krawędzi felgi, zastosuj chwyt zewnętrzny.

UWAGA:

Demontaż i montaż opony z wykorzystaniem ramienia pomocniczego wymaga zastosowania zewnętrznego uchwytu felgi. Wynika to z faktu, iż zwiększony zakres operacji, który umożliwia ramię pomocnicze może generować dodatkowe przeciążenia działające na felgę i oponę.

Za pomocą dżojstiku unieś całe ramię pomocnicze ponad górną płaszczyznę koła, ustaw ramię dociskowe z rolką tak, aby rolka znajdowała się nad boczną ścianą opony, tj. możliwie blisko krawędzi obręczy (rolka nie może dotykać krawędzi felgi).

Za pomocą dżojstiku sterującego stopniowo opuszczaj ramię naciskając na oponę, jednocześnie obracając stołem roboczym montażownicy zgodnie ze wskazówkami zegara.

W celu demontażu górnej stopki opony przysuń głowicę montażową A do krawędzi felgi. Następnie za pomocą rolki pomocniczej C naciśnij krawędź opony tak, aby wsunąć łyżkę montażową B pomiędzy głowicę montażową a stopkę opony.

Unieś rolkę pomocniczą C i przesuń w pozycję spoczynkową tak, aby nie znajdowała się w przestrzeni roboczej. Ustaw końcówkę ramienia dociskowego E nad boczną krawędzią opony, naprzeciwko głowicy montażowej A. Sterując dżojstikiem D opuść ramię dociskowe tak, aby stopka opony znalazła się poniżej krawędzi osadzenia opony na feldze. Za pomocą łyżki B naciągnij stopkę opony na głowicę montażową. Prawidłowo osadzona stopka po lewej stronie głowicy powinna znajdować się pod płozą, a po stronie prawej na główce głowicy.

Unieś ramię pomocnicze tak, aby ramię dociskowe uwolniło oponę i odsuń wszystkie ramiona robocze poza przestrzeń roboczą stołu.

Naciśnij pedał sterujący Z, stół roboczy zacznie obracać się zgodne z ruchem wskazówek zegara, a głowica montażowa będzie przemieszczać stopkę opony ponad krawędź felgi.

W celu demontażu dolnej stopki skorzystaj z talerza obrotowego. Umieść talerz pod oponą tak, aby nie dotykał felgi. Wciśnij pedał Z, stół roboczy zacznie się obracać, jednocześnie przy pomocy dżojstiku sterującego stopniowo unoś talerz obrotowy tak, aby unosił oponę jednocześnie zsuwając stopkę opony z krawędzi jej osadzenia na feldze. Gdy dolna stopka opony będzie całkowicie odklejona od felgi, przejdź do standardowej procedury demontażu przy użyciu głowicy montażowej i łyżki.

MONTAŻ OPONY

W celu montażu dolnej stopki opony pokryj smarem montażowym obie stopki opony i jeśli to konieczne głowicę montażową. Przełóż oponę przez felgę w taki sposób, aby możliwe było dosunięcie głowicy do krawędzi felgi. Ułóż dolną stopkę opony na głowicy montażowej tak, aby stopka po lewej stronie głowicy znajdowała się na płozie głowicy, a po stronie prawej stopka znalazła się pod główką głowicy.

Naciśnij pedał obrotu stołu Z, równocześnie naciskając dłońmi oponę tak, aby dolna stopka stopniowo nachodziła na górną krawędź felgi. Kontynuuj czynność do momentu, gdy dolna stopka opony w całości zostanie osadzona na feldze.

W celu montażu górnej stopki opony ułóż stopkę na głowicy montażowej tak, aby stopka po lewej stronie głowicy znajdowała się na płozie głowicy, a po stronie prawej stronie znalazła się pod główką głowicy.

Ustaw rolkę pomocniczą C nad oponą, możliwie blisko krawędzi felgi. Rolka nie może bezpośrednio dotykać felgi.

Ustaw ramię dociskowe E w bezpośrednim sąsiedztwie rolki pomocniczej i wyreguluj jego wstępne położenie tak, aby dotykało boku opony.

Za pomocą dżojstiku sterującego D opuść ramię tak, aby zarówno rolka pomocnicza, jak i ramię dociskowe naciskały na oponę. Końcówka ramienia dociskowego powinna znajdować się poniżej rolki pomocniczej na takiej wysokości, aby górna stopka opony znajdowała się poniżej krawędzi jej osadzenia na feldze. Taka pozycja stopki względem felgi utrzymywana przez ramię dociskowe gwarantuje zminimalizowanie naprężenie poprzez utrzymanie stopki opony w części felgi, gdzie jej średnica jest po prostu najmniejsza.

UWAGA:

Rolka pomocnicza i ramię dociskowe nie mogą dotykać felgi na żadnym z etapów montażu opony!

Naciśnij pedał obrotu, stół roboczy zacznie obracać się wraz z kołem, rolka pomocnicza obracając się będzie kierować stopkę opony poniżej jej krawędzi osadzenia na feldze, a ramię dociskowe utrzyma stopkę w przestrzeni, gdzie felga ma najmniejszą średnicę, minimalizując naprężenia.

UWAGA:

Jeśli jakakolwiek z operacji zacznie przebiegać nieprawidłowo, wstrzymaj proces montażu opony. Unieś pedał sterujący Z, stół roboczy zacznie obracać się w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara. Gdy opona zostanie poluzowana, popraw ustawienie ramienia pomocniczego i ponów próbę montażu.

UWAGA:

Podczas pracy nikt poza operatorem nie może znajdować się w przestrzeni roboczej urządzenia.

Informacje dodatkowe

Waga 80 kg
Producent

Koszty dostawy

Wybierz adres dostawy